Szukaj

CENNIK

OBOWIĄZUJĄCY NA DZIEŃ 02 czerwiec

 Uwaga:
Cennik na urządzeniach mobilnych jest lepiej czytelny w trybie stacjonarnym lub w wersji na komputer.

CENY ORIENTACYJNE

W ofercie ponad to na zamówienie: Androchem - Alpha Pharma - Nexium Healthcare - Swiss Remedies - Nanda
sterydy nouveaux

 


Sterydy Nouveaux Ltd

NAZWA:
RODZAJ:
STĘŻENIE:
CENA
Testosterone Propionate  10 amp 100 mg/ml 100
Testosterone Enanthate  10 amp 250 mg/ml 130
Testosterone Cypionate  10 amp 250 mg/ml 130
Testosterone Combo  10 amp 250 mg/ml 140
Nandrolone Decanoate  10 amp 250 mg/ml 170
Nandrolone Phenylprop.  10 amp 100 mg/ml 140
Boldenone Undecyl.  10 amp 250 mg/ml 150
Trenbolone Acetate  10 amp 100 mg/ml 190
Trenbolone Enanthate  10 amp 200 mg/ml 210
Trenbolone Hexa.  10 amp 100 mg/ml 250
Drostanolone Prop.  10 amp 100 mg/ml 190
Drostanolone Enanthate  10 amp 200 mg/ml 210
Primobolan                                       10 amp        100 mg/ml           310     

Sterydy Nouveaux Ltd w tabletkach

                                                     
NAZWA
RODZAJ
STĘŻENIE
CENA
Methandienone 100 tab 10 mg/tab 100
Oxandrolone 100 tab 10 mg/tab 310
Stanozolol 100 tab 10 mg/tab 130
Turinabol 100 tab 10 mg/tab 170
Sibutramine 100 tab 20 mg/tab 300
Halotestin 50 tab 10 mg/tab 190
Anapolon 50 tab 50 mg/tab 240
Clenbuterol                         100 tab 0.04 mg/tab 130 
sterydy alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENASterydy Alpha Zeneca

                                                                                         

Testosterone Propionate10 amp100 mg/ml 100
Testosterone Enanthate10 amp 250 mg/ml 130
Testosterone Cypionate 10 amp 250 mg/ml 130
Testo-Mix & Sustanon
10 amp 250 mg/ml 130
Nandrolone Decanoate10 amp200 mg/ml 150
Nandrolone PP10 amp100 mg/ml 130
Boldenone Undecyl.10 amp200 mg/ml 150
Trenbolone Acetate 10 amp 75 mg/ml 170
Trenbolone Enanthate 10 amp 150 mg/ml 190
Masteron Propionate10 amp100 mg/ml 170
Masteron Enanthate10 amp150 mg/ml 190
Primobolan                             10 amp    100 mg/ml      240  

Sterydy Alpha Zeneca w tabletkach

                                                     
Metandienone                
50 tab   10 mg/tab   
 50
Stanozolol50 tab 10 mg/tab  70
Oxandrolone 50 tab10 mg/tab 150
Turinabol 50 tab 10 mg/tab  75
Anapolon 50 tab  25 mg/tab 130
sterydy syntholan

Sterydy Syntholan Technologies 

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENA
Acetalan 10 ml      100 mg/ml   80
Propalan 10 ml   100 mg/ml  90
Phenylan 10 ml   150 mg/ml 110
Enalan 10 ml   250 mg/ml 120
Cypilan 10 ml   250 mg/ml 120
Sustalan 10 ml   250 mg/ml 120
Decalan 10 ml   250 mg/ml 150
Duralan NPP 10 ml   100 mg/ml 120
Trestolan Ment 10 ml   50 mg/ml 190
Boldalan 10 ml   250 mg/ml 150
DHBlan  10 ml   200 mg/ml 190
Drostalan P 10 ml   100 mg/ml 170
Drostalan E 10 ml   250 mg/ml 190
Trenalan A 10 ml   100 mg/ml 170
Trenalan E 10 ml   250 mg/ml 190
Paralan (Hexa)  10 ml   75 mg/ml 230
Diabolan (metanabol inj) 10 ml   50 mg/ml  90
Stanolan (stanozolol inj)       10 ml            50 mg/ml           90    

Sterydy Syntholan Technologies w tabletkach

                                                     
NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENA
Metandienone 100 tab 10 mg/tab 100
Stanozolol 100 tab 10 mg/tab 120
Oxandrolone 100 tab 10 mg/tab 280
Turinabol 100 tab 10 mg/tab 150
Anapolon                                    100 tab      50 mg/tab         260  
sterydy mactropin

Sterydy Mactropin

NAZWA
RODZAJ
STĘŻENIE
CENA
Testosterone Propionate 10 ml   100 mg/ml  90
Testosterone Enanthate 10 ml   250 mg/ml 120
Testosterone Cypionate 10 ml   200 mg/ml 120
Sustanon 10 ml   250 mg/ml 130
Nandrolone Decanoate 10 ml   250 mg/ml 150
Nandrolone Phenyl. 10 ml   100 mg/ml 120
Equipoise Undecylenate 10 ml   250 mg/ml 150
Masteron Propionate 10 ml   100 mg/ml 170
Masteron Enanthate 10 ml   200 mg/ml 190
DiHydroBoldenone 10 ml   150 mg/ml 170
Primobolan 10 ml   100 mg/ml 280
Trenbolone Acetate 10 ml   100 mg/ml 170
Trenbolone Enanthate 10 ml   200 mg/ml 190
Parabolan 10 ml         76.5 mg/ml   230 

Sterydy Mactropin w tabletkach

                                                     
NAZWA
RODZAJ
STĘŻENIE
CENA
Metandienone
100 tab 10 mg/tab 
100
Stanozolol 100 tab 10 mg/tab 130
Oxandrolone 100 tab 10 mg/tab 310
Turinabol 100 tab 10 mg/tab 150
Anapolon 100 tab 25 mg/tab 260
Halotestin 100 tab 5 mg/tab 370
Methyl Trenbolone  50 tab     1 mg/tab         390
sterydy ions pharmacy

Sterydy IONS Pharmacy

NAZWA
RODZAJ
STĘŻENIE
CENA
TestoRapid                         10 amp    100 mg/ml  90
TCypion 10 amp   250 mg/ml 120
TestoE 10 amp   250 mg/ml 120
Sustaject 10 amp   250 mg/ml 130
NandroD 10 amp   200 mg/ml 150
NandroRapid 10 amp   100 mg/ml 120
Bolden 10 amp   200 mg/ml 150
Masteron 10 amp   100 mg/ml 170
MasteronE 10 amp   200 mg/ml 190
TrenaRapid 10 amp   100 mg/ml 170
TrebolE 10 amp   200 mg/ml 190

Sterydy IONS Pharmacy w tabletkach

NAZWA
RODZAJ
STĘŻENIE
CENA
Methandienone 100 tab 10 mg/tab  100
Stanozolol 100 tab 10 mg/tab 130
Oxandrolone 100 tab 10 mg/tab 300
Turinabol 100 tab 10 mg/tab 150
Anapolon                            100 tab  25 mg/tab    260
sterydy vertex

Sterydy Vertex Pharmaceuticals

NAZWA
RODZAJ
STĘŻENIE
CENA
Propiotex                            10 amp   100 mg/ml  90
Enantex 10 amp   250 mg/ml 120
Cypiotex 10 amp   250 mg/ml 120
Sustatex 10 amp   250 mg/ml 120
Decanotex 10 amp   250 mg/ml 150
Duranatex 10 amp   100 mg/ml 120
Boldenotex 10 amp   200 mg/ml 150
Drostanotex 10 amp   100 mg/ml 170
Primotex 10 amp   100 mg/ml 240
Trenotex A 10 amp   100 mg/ml 170
Trenotex E 10 amp   200 mg/ml 190

Sterydy Vertex Pharmaceuticals w tabletkach

                                                     
NAZWA
RODZAJ
STĘŻENIE
CENA
Metanex                             
100 tab
10 mg/tab     90
Stanozolex 100 tab 10 mg/tab 120
Oxanex 100 tab 10 mg/tab 280
Turinabol 100 tab 10 mg/tab 150
Anapolon 100 tab 25 mg/tab 260

logo alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENAEGZOGEN PHARMA

                                                                                         

Testogen P                       10 amp   100 mg/ml 100
Testogen E10 amp   250 mg/ml 130
Testogen C10 amp   200 mg/ml 130
Sustagen10 amp   250 mg/ml 130
Decagen10 amp  250 mg/ml 150
Duragen10 amp  100 mg/ml 130
Boldagen10 amp  200 mg/ml 150
Mastagen P10 amp   100 mg/ml 170
Mastagen E10 amp   200 mg/ml 190
Trenagen A10 amp   100 mg/ml 170
Trenagen E10 amp  200 mg/ml 190
Hexagen10 amp  76.5 mg/ml 210
Primagen                           10 amp   100 mg/ml 260

logo alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENABALKAN PHARMACEUTICALS

                                                                                         

Propandrol                        10 amp  100 mg/ml 100
Enandrol10 amp   250 mg/ml 130
Cipandrol10 amp   200 mg/ml 130
Sustandrol
10 amp   250 mg/ml 140
Decandrol10 amp  200 mg/ml 190
Fenandrol10 amp  100 mg/ml 150
Primobol10 amp  100 mg/ml 280
Parabolan10 amp   100 mg/ml 170
Strombaject10 amp   50 mg/ml 150

TABLETKI

                                                     
Danabol                              
100 tab10 mg/tab   
 100
Strombafort100 tab 10 mg/tab  130
Oxandrolon 100 tab10 mg/tab 350
Turanabol 100 tab 10 mg/tab  170
Halotest 100 tab  10 mg/tab 500
Anapolon   20 tab  50 mg/tab 110

logo alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENAMERCK GENETICS

                                                                                         

Testosteron Propionate10 amp 100 mg/ml 100
Testosteron Enanthate10 amp250 mg/ml 120
Testosteron Cypionate10 amp250 mg/ml 120
Testosteron Mix10 amp250 mg/ml 130
Nandrolone Decanoate10 amp200 mg/ml 150
Nandrolone Phenyl.10 amp100 mg/ml 120
Boldenone Undecyl.10 amp200 mg/ml 150
Masteron Propionate10 amp100 mg/ml 170
Masteron Enanthate10 amp200 mg/ml 190
Trenbolone Acetate10 amp100 mg/ml 170
Trenbolone Enanthate10 amp100 mg/ml 170
Parabolan10 amp  200 mg/ml   190 

TABLETKI

                                                     
Methandienone
100 tab
10 mg/tab 
100
Stanozolol100 tab 10 mg/tab 130
Oxandrolone 100 tab10 mg/tab 310
Turinabol 100 tab 10 mg/tab 170
Anapolon                            100 tab   50 mg/tab    280

logo alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENAShiled Pharmaceuticals (nowość 100 % stężenie)

                                                                                         

Testosterone Propionate10 ml  100 mg/ml 100
Testosterone Enanthate10 ml  250 mg/ml 130
Testosterone Cypionate10 ml  200 mg/ml 120
Testosterone Mix10 ml   250 mg/ml 130
Deca Durabolin10 ml  200 mg/ml 150
Nandrolone Phenyl.10 ml  100 mg/ml 130
Boldenone Undecyl.10 ml  200 mg/ml 150
Masteron Propionate10 ml  100 mg/ml 180
Masteron Enanthate10 ml  200 mg/ml 210
Trestolone Ment10 ml  50 mg/ml 190
Primobolan10 ml  100 mg/ml 280
Trenbolone Acetate10 ml  100 mg/ml 190
Trenbolone Enanthate10 ml  200 mg/ml 210
Parabolan                                10 ml         76.5 mg/ml    230  

TABLETKI

                                                     
Dianabol
100 tab10 mg/tab 
100
Winstrol100 tab 10 mg/tab 130
Anavar 100 tab 10 mg/tab 300
Turinabol 100 tab 10 mg/tab 170
Anadrol                                100 tab 25 mg/tab    260

logo alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENAMAGNUS PHARMACEUTICALS

                                                                                         

Salbutamol                        100 tab  4 mg/tab  90
Clenbuterol100 tab  40 mcg/tab 110
Sibutramine ( Meridia )100 tab   20 mg/tab 120

logo alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENAPEPTYDY

                                                                                         

CJC-12951 amp 5 mg 130
Follistatin 3441 amp 1 mg 130
GHRP-21 amp 1 mg  80
GHRP-61 amp 10 mg  90
HGH Fragment 176-1911 amp5 mg  90
IGF1 RL31 amp1 mg  80
MGF1 amp5 mg  70
PT-1411 amp 10 mg 100
rHGH1 amp 10 iu 100
Sormerelin Acetate1 amp5 mg 110
Hexarelin1 amp2 mg  90
GRF 1-291 amp10 mg  90
Ipamorelin                        1 amp 10 mg 100
TB-5001 amp10 mg 130
Melanotan I1 amp      10 mg            110  

logo alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENAHGH - Hormon Wzrostu / Insulina

                                                                                         

SomaStrong SLS             100 iu kit  100 iu             930
Mactropin100 iu kit  100 iu 930
Hygetropin100 iu kit  100iu 910
Somanax GH
100 iu kit   100 iu 950
Imperial HGH100 iu kit  100 iu 900

logo alpha zeneca

NAZWA:                                         
RODZAJ:    
STĘŻENIE:          
CENAAPTEKA & INNE

                                                                                         

HCG Pregnyl PL1 amp5000 iu/amp 80
HCG Vir-Provigil1 amp5000 iu/amp 70
HCG Magnyl 50001 amp5000 iu/amp 70
Clomid Clostilbegyt10 tab50 mg/tab 50
Clomid Anfarm Hellas24 tab50 mg/tab 50
Tamoximed Balkan20 tab20 mg/tab 65
Nolvadex Sandoz30 tab20 mg/tab 65
Tamoxifen Egis30 tab20 mg/tab 65
Cabaser Pfizer (Kabergolina)20 tab1 mg/tab 190
Liothree T3 Shree Venk.30 tab25 mcg/tab 70
Cytomel T3 Uni-Pharma30 tab25 mcg/tab 70
Proviron20 tab25 mg/tab 80
TAD Glutation Biomedica10 vial600 mg/4ml 230
Omnadren 250 Oryg.5 amp 250 mg/ml 110
Prolongatum Pharma Swiss5 amp 100 mg/ml 70
Clenbuterol Pharmaqo100 tab0,04 mg/tab 110
Clenbuterol DB Pharma100 tab0,04 mg/tab 90
Deca Durabolin Organon1 amp200 mg/2ml 25
Nandrolone Decanoate Norma1 amp200 mg/2ml 25
Salbutamol WZF Polfa100 tab4 mg/tab 130
Helios Ions (clen + yohi)10 ml0.4 mg/ml 90
Sustanon Organon1 amp250 mg/ml 13
Arimidex Astra Zeneca28 tab1 mg/tab 170
Anastrozole Teva28 tab1 mg/tab 150
Testoviron1 amp250 mg/ml 13
Winstrol Depot Desma3 amp 50 mg/ml 55
Rimobolan Depot Bayer1 amp 100 mg/ml 33
Symex (Exemestan)30 tab25 mg/tab 190
Etadron (Exemestan)30 tab25 mg/tab 190
Glandex (Exemestan)30 tab25 mg/tab 190
Heparegen Pharma Swiss100 tab100 mg/tab 150
Slimex (Sibutramina)30 tab15 mg/tab 190
Sibutril (Sibutramina)30 tab15 mg/tab 190
Actovegin (Solcoseryl)25 amp80 mg/2ml 280
Megace Bristol-Myers240 ml40 mg/ml 170
Kamagra Ajanta Jellysaszetka100 mg 20
Apcjalis oral Jellysaszetka20 mg 20
Cialis Lilly2 tab100 mg 40
Meldonium Grindex60 tab500 mg/zk 230
Mildronate (meldonium)                     10 amp              500 mg/5ml                210